Tomasz Koralewski

Prezes zarządu Łódzkiej Organizacji Turystycznej.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (historia).

Od ponad 25 lat związany z branżą turystyczną.

Pracownik łódzkiego oddziału Polskiej Izby Turystyki (2002-2003). Od początku istnienia do 2015 pracował w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego przechodząc przez wszystkie szczeble zawodowe od wolontariusza, po zastępcę dyrektora biura. Pracował lub był koordynatorem w projektach szkoleniowych dla branży turystycznej na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Po odejściu z ROT prowadził własną agencję eventową i marketingową VOLEO Marketing Szkolenia & Eventy.

W 2017 roku doprowadził do założenia Łódzkiej Organizacji Turystycznej, w której do dzisiaj pełni funkcję Prezesa Zarządu.