Stefan Świątkowski

wiceprezes ds. finansowych Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze

Od października 2020 r., wiceprezes ds. finansowych Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu strategicznym.

Był wiceprezesem ds. finansowych grupy KGHM. Pełnił również funkcje kierownicze w pionach finansowych spółek z grupy LOT, był współzałożycielem Bizon Capital sp. z o.o. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu FM Banku/Polskiego Banku Przedsiębiorczości i Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Był również dyrektorem finansowym w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. i dyrektorem ALCO w Lukas Bank S.A.. Pracował też w Banku Handlowym S.A. i w McKinsey & Company Poland sp. z o.o. jako konsultant.

Ukończył studia matematyczne na Politechnice Łódzkiej oraz na University of Leeds, a także studia Master of Business Administration na Institut européen d’administration des affaires w Fontainebleau (Francja).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w marcu 2010 r.

STRONA INTERNETOWA
polish-airports.com