Rafał Marek

prezes Krakowskiej Izby Turystyki

Jeden z liderów turystycznego samorządu gospodarczego w Krakowie, inicjator i organizator wielu wydarzeń m.in. Travel Meetings Krakow Małopolska #TMKM2019, śniadań turystycznych, study tourów skierowanych do przedstawicieli branży turystycznej, podczas których promuje Kraków i Małopolskę.

Organizowane wydarzenia mają na celu budowę relacji wśród uczestników spotkań, możliwości rozwoju i tak bardzo potrzebnej integracji do realizacji kolejnych wspólnych projektów. Jako przedstawiciel i ekspert zasiada w wielu zespołach roboczych w Krakowie i Małopolsce.

Pracę w turystyce rozpoczął w 1993 roku w Wojewódzkim Szkolnym Związku Sportowym organizując wydarzenia i obozy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, następnie pracował w krakowskich biurach podróży koordynując sprzedaż agencyjną oraz logistykę i transport turystyczny. Od 2008 roku jest czynnie zaangażowany w działania społeczne skierowane dla branży turystyczno-transportowej, reprezentuje branżę w rozmowach z włodarzami w zakresie organizacji transportu turystycznego. Zaangażowanie to zostało docenione przez Izbę Turystyki RP, w której w okresie 2013-2015 roku pełnił obowiązki wiceprezesa, dalej 2015-2020 wiceprezesa, a od 2020 roku prezesa Krakowskiej Izby Turystyki. W 2020 roku był jednym z pomysłodawców i koordynatorów Polskiej Rady Turystyki organizacji skupiającej 21 samorządów gospodarczych z całej Polski.

Podczas pracy zawodowej ukończył Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego na kierunku Zarządzanie organizacjami (2013) oraz studia drugiego stopnia w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej na kierunku Menedżer Turystyki (2016).  Od roku 2008 jest również krakowskim przedsiębiorcą prowadzącym własną firmę Consulting RM.

STRONA INTERNETOWA
www.kit.krakow.pl

Polub: