prof. dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka, badaczka i edukatorka antydyskryminacyjna

Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Socjologii Edukacji. Naukowo zajmuje się stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią, problemem przemocy ze względu na płeć, krytyczną analizą definicji kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach, studiami nad historią kobiet a także edukacją i polityką na rzecz równego traktowania.

Projektuje i prowadzi prorównościowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Współtwórczyni modelu i programu szkoleniowego dla profesjonalistek i profesjonalistów w oświacie – Być sobą. Czuć się bezpiecznie i Akademia Równości i Różnorodności realizowanego przez Fundację Rozwoju Motylarnia.

Współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządami, instytucjami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania. Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania, członkini Rady Programowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa i Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, zarządu Fundacji Muzeum Historii Kobiet oraz, przewodniczącą Rady Fundacji Ja,Nauczyciel’ka. Współzałożycielka i członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, zespołu Gdy Nauka jest Kobietą UAM oraz grupy badawczej Płeć i Edukacja – Gender and Education WSE UAM. Opiekunka Koła Naukowego Edukacji Równościowej „Emancypacja”.

Autorka i współautorka publikacji naukowych: „Niegodne historii. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum” (2015 z E. Głowacką-Sobiech i I. Skórzyńską); Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. (2016 z M. Dudą, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak); „Entuzjastki pedagogiki i edukacji. Wystawa. Kalendarz biograficzny.” (Poznań 2017-2018); „Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939) Wystawa. Kalendarz biograficzny” (Poznań 2019); Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w narracjach młodzieży, (2019); Raport z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM, (2022 z G. Gajewską, E. Głowacką-Sobiech, M. Kokocińskim i K. Walą).

 

Inne zrealizowane projekty badawcze: Gender equality and youth: opportunities and risks of digitalisation; Lights4Violence. Lights, Camera and Action Against Dating Violence; Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych i obywatelskich dziewcząt; Przywództwo Kobiet. Technologie, biznes, nauka; When a Science is a Woman. Factors determining women’s scientific careers in Poland (AMU) and Ukraine (CHNU).