Piotr Burwicz

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A.

Piotr Burwicz związany jest z Rainbow Tours S.A. od początku 2016 roku, gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Operacyjnego Spółki uczestniczy w wielu działaniach dotyczących m.in. sieci sprzedaży, wdrożeń produktowych, optymalizacji mechanizmów cenowych oraz obsługi Klientów. Od dnia 01.01.2017 r. Piotr Burwicz wszedł w skład Zarządu Spółki i pełni funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours S.A.

Członek zarządu Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 25.08.2020 r. do składu zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji członka zarządu spółki kolejnej (czwartej), pięcioletniej, wspólnej kadencji. Piotr Burwicz pełni funkcję członka zarządu Rainbow Tours S.A. od stycznia 2017 roku.
Piotr Burwicz (ur. 1978 r.) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą finansową, najpierw na stanowiskach specjalistycznych w Volkswagen Bank Polska (lata 2002 – 2006), następnie w spółce emFinanse (Grupa mBanku), gdzie nadzorował m.in. sprzedaż kredytową i politykę produktową, a następnie pełnił rolę dyrektora operacyjnego wskazanej spółki. W latach 2008 – 2015 Piotr Burwicz związany był z Grupą Getin Noble Bank, gdzie pełnił funkcje m.in. dyrektora departamentu klienta korporacyjnego, dyrektora zarządzającego obszarem produktów i procesów oraz dyrektora ds. projektów i rozwoju. W tym okresie odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki produktowej banku, pracę centrów analiz kredytowo-leasingowych i centrów operacji dla klienta firmowego oraz tworzenie strategii banku. Równolegle, w latach 2009 – 2014 związany z Grupą Getin Holding, gdzie pełnił funkcję członka rady nadzorczej „Idea Bank Ukraina”, gdzie nadzorował m.in. relokację Banku z Iwano-Frankowska do Lwowa oraz szereg projektów transformujących Bank w nowoczesną instytucję finansową.

STRONA INTERNETOWA
R.pl

Polub: