Piotr Borys

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Poseł na Sejm IX i X kadencji.

W latach 2009-2014 Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego w latach 2006-2009 oraz Członek Zarządu Województwa w okresie 2004-2005.

W 2001r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1998-2002 zasiadał w radzie miasta Lubin, pełniąc również funkcję członka zarządu miasta.

Pracował i kierował Agencją Rozwoju Regionalnego „Arleg” SA w Legnicy, a w okresie 2005-2006 pełnił funkcję Prezesa spółki akcyjnej Aquapark Polkowice.

Od 2003 do 2009 r. sprawował mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. W tym czasie był wiceprzewodniczącym sejmiku, następnie został powołany w skład zarządu województwa. Po wyborach samorządowych w 2006 r. objął stanowisko wicemarszałka województwa odpowiadając w regionie m.in. za sport i turystykę. W tym czasie pełnił funkcję Prezesa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz członka Rady Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie.

Z listy PO w 2009 r. w okręgu dolnośląsko-opolskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji. W Parlamencie Europejskim został członkiem Komisji Prawnej oraz Komisji Kultury i Edukacji, która swoim zakresem obejmowała również sport. Pracował w delegacji do spraw stosunków z Afganistanem, delegacji do spraw stosunków z Azją Centralną.

W okresie od stycznia do listopada 2015 roku pełnił funkcję głównego doradcy Ministra Spraw Zagranicznych.

Od 2016 do 2019 roku jako Dyrektor kierował  Biurem Krajowym Platformy Obywatelskiej RP.

W 2018 powrócił w skład sejmiku dolnośląskiego. W wyborach w 2019 r. z ramienia Koalicji Obywatelskiej uzyskał mandat posła IX kadencji w okręgu legnickim, otrzymując 35 034 głosów. W wyborach w 2023 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję z wynikiem 44 912 głosów. W grudniu 2023 r. powołany został na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.