Mateusz Tyczyński

Zastępca Prezydenta Radomia

Urodził się i wychował w Radomiu. Studiował Nauki Polityczne w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. Przez większość drogi zawodowej związany z samorządem – pracował m.in w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w 2014 roku objął stanowisko dyrektora Kancelarii Prezydenta Radomia, a od 2020 roku pełni funkcję wiceprezydenta Radomia odpowiedzialnego m.in. za promocję miasta, kulturę i turystykę.

Związany ze sportem i trzecim sektorem – wieloletni członek stowarzyszenia Radomskie Centrum Siatkarskie Czarni oraz współzałożyciel i wiceprezes Akademii Sportu Radomiak. Z ramienia miasta zasiadał też w Radzie Nadzorczej WKS Czarni Radom S.A. Inicjator i współzałożyciel, a obecnie przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej.

Interesuje się PR-em, marketingiem i mediami społecznościowymi, które uważa za kluczowe narzędzie budowania wizerunku oraz komunikacji z dziennikarzami i bezpośrednimi odbiorcami.

W urzędzie miejskim odpowiedzialny także za infrastrukturę.

STRONA INTERNETOWA