Mariela Modeva

Wiceminister Turystyki Bułgarii

Mariela Modeva urodziła się w Sofii. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie św. Klimenta Ohridskiego w Sofii. Specjalizuje się w kulturoznawstwie stosowanym (marketing, zarządzanie i PR) oraz dziennikarstwie. Posiada stopień naukowy „doktorancki”. Jest profesorem Komunikacji Publicznej i Nauk Informacyjnych, wieloletnim wykładowcą w Wyższej Szkole Bibliotekoznawstwa i Informatyki oraz w Wyższej Szkole Technologii Chemicznej i Metalurgicznej.

Od 2019 roku jest dyrektorem Instytutu Badań i Rozwoju Przywództwa w Środowisku Informacyjnym. Była członkiem Krajowej Rady Ochrony Zabytków Kultury Nieruchomej przy Ministrze Kultury, doradcą Ministra Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych ds. ochrony dóbr kultury nieruchomych, programów i projektów europejskich na rzecz turystyki kulturowej, ekspertem w parlamentarnej Komisji Kultury i Mediów w 44. Zgromadzeniu Narodowym Republiki Bułgarii. Jest wykonawcą i wiodącym badaczem zagadnień turystyki specjalistycznej w projektach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką ponad 100 publikacji. Publikuje w czasopismach naukowych, cytowanych i indeksowanych w międzynarodowych bazach danych.

Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Turystyki Kulturowej ICOMOS International.

Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim, mówi po hiszpańsku i włosku.

STRONA INTERNETOWA
tourism.government.bg

Polub: