Marcin Różycki

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Absolwent Apsley Bussiness School (EMBA) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku Zarządzanie i marketing. Ukończył także Szkołę Biznesu w Kielcach.

Przez 10 lat był dyrektorem największego kompleksu hotelowych w Kielcach. 3 grudnia 2018 roku został powołany na zastępcę prezydenta miasta Kielce. W jego kompetencjach była między innymi turystyka. Obecnie jest wiceprezesem Polskiej Organizacji turystycznej oraz wykładowcą na MBA i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, gdzie rozpoczął pracę nad doktoratem.

STRONA INTERNETOWA
pot.gov.pl

Polub: