Marcin Małysz

Prezes zarządu Exim S.A.

Marcin Małysz kieruje biurem podróży Exim Tours od grudnia 2021 roku. Absolwent kierunku turystyki i rekreacji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wcześniej osiem lat pełnił funkcję dyrektora produktu i członka zarządu spółki Exim SA, właściciela marki Exim Tours. Przed 2013 rokiem był menedżerem odpowiedzialnym za produkt w polskiej spółce niemieckiego biura podróży GTI.