Maciej Szczechura

Maciej Szczechura

Prezes zarządu Rainbow Tours S.A.

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz w Said Business School na Uniwersytecie Oxford. 

Związany z Rainbow Tours S.A. od lutego 2019 roku jako doradca Zarządu oraz dyrektor strategiczny. Od dnia 01.03.2020 r. wszedł w skład Zarządu Spółki.

W latach 2010-2018 był Członkiem Zarządu Getin Noble Banku oraz członkiem organów podmiotów grupy kapitałowej Getin Noble Bank. W latach 2006-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Eurobank, nadzorując piony marketingu i operacji.