Krzysztof Otoliński

dyrektor Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna

Urodzony w 1973 r. w Olsztynie, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, na specjalności Politologia i Nauki Społeczne.

W latach 1998-2002 Radny Rady Miasta Olsztyna, przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Olsztyna

W latach 2000-2003 – kierownik Działu Imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, odpowiedzialny za organizację największych imprez w mieście, w tym cyklu Olsztyńskie Lato Artystyczne.

Od 2003 do chwili obecnej pracownik Biura Promocji (przez wiele lat nazwa tej komórki urzędu zmieniała swoje nazwy).

Od 2015 dyrektor Biura Promocji, a następnie już w obecnej nazwie, Biura Promocji i Turystyki. Do zadań Biura należy Promocja Miasta na zewnątrz, turystyka, współpraca międzynarodowa oraz promocja gospodarcza.

Od czasu objęcia stanowiska dyrektora wprowadził liczne zmiany w pracy komórki, a przede wszystkim przestawił ją na promocję na zewnątrz. Postawiono mocno na turystykę i nawiązano współpracę z lokalną branżą turystyczną mocno ją integrując, czego w latach poprzednich w ogóle nie było. Autor projektu „Visit Olsztyn Nocujesz Zyskujesz”, pierwszego programu lojalnościowego dla turystów w historii Olsztyna.

Postawił bardzo mocno na turystykę i…. osiągnął cel. Olsztyn stał się miastem turystycznym, staję się także co raz popularniejszą destynacją w sektorze turystyki biznesowej.

Przedsiębiorcy turystyczni, głównie Ci związani z obiektami noclegowymi żartują, że Otoliński zastał miasto przejazdowe i uczynił z niego miasto pobytowe.

Po wprowadzonych przez niego zmianach, konsekwencji graniczącej z uporem liczba miejsc noclegowych nieomal się podwoiła w ciągu zaledwie kilku lat.

Propagator postaci Mikołaja Kopernika i jego związków z Olsztynem. Jako „Kopernik” wraz z wystawą poświęconą temu wybitnemu Polakowi przemierzył miasta partnerskie Olsztyna od Chin po Koło Podbiegunowe, a także ośrodki polonijne.