Jarosław Struczyński

dyrektor artystyczny Zamku Gniew

Polski działacz społeczny, kasztelan gniewski, animator kultury, pomysłodawca i inicjator odbudowy oraz ożywienia kulturalnego i turystycznego Zamku w Gniewie, organizator widowisk historyczno – batalistycznych, założyciel grup rekonstrukcji historycznych, aktor amator.

W 1990 roku objął stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie (MGOK). Jako dyrektor MGOK podjął działania zmierzające do odbudowy oraz ożywienia kulturalnego i turystycznego ruin Zamku w Gniewie. W 1991 roku, wraz z kadrą MGOK i licznymi wolontariuszami uruchomił pierwszą trasę turystyczną po uporządkowanych wcześniej ruinach Zamku w Gniewie.

W roku 1994 rozpoczął współpracę z francuskim Stowarzyszeniem ”Les Compagnons du Tour de France”, wspierającym odbudowę Zamku i kształcących gniewskich rzemieślników w zawodach budowlanych. W roku 1997 współorganizował Kapitułę Rycerstwa Polskiego. W latach 1998-2001 współorganizował inscenizację Bitwy pod Grunwaldem, w której od 1998 roku odgrywa postać wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen.

W latach 1999-2001 pełnił funkcje szefa działu promocji zabytków archeologicznych w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, współpracując w realizacji projektu rewitalizacji grodziska wczesnośredniowiecznego w Sopocie, opracowaniu koncepcji skansenu archeologicznego „Zamczysko w Gdańsku” oraz organizacji Centrum Edukacji Archeologicznej w Spichlerzu „Błękitny Baranek” w Gdańsku.

W 2001 roku, po powrocie do Zamku w Gniewie, zorganizował I edycję Festiwalu Historycznego „VIVAT VASA! Bitwa pod Gniewem 1626”, jedną z większych w Polsce imprez odtwarzających kulturę, obyczaj i wojskowość XVII wieku.

W 2006 roku zainicjował pierwszy w Polsce turniej joustingowy (pojedynki na kopie rycerzy konnych odzianych w pełne zbroje płytowe), w oparciu o regulaminy International Jousting League, organizując Międzynarodowy Konny Turniej Rycerski Króla Jana III w Zamku Gniew, z udziałem zawodników z trzech kontynentów.

W latach 2017-2018 realizował umowę o współpracy z Royal Armouries Museum w Leeds w Wielkiej Brytanii, organizując cykl spektakli konnych pt. „Husaria chluba oręża polskiego”, wystawianych z wielkim sukcesem na Arenie Turniejowej tamtejszego muzeum. Od 2010 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego w firmie Zamek Gniew Sp. z o.o.. Od 2011 roku jest członkiem Orderu Świętego Stanisława Biskupa. Jest autorem hasła „Opanuj Gniew” promującego miasto.

 

 

STRONA INTERNETOWA
zamek-gniew.pl

Polub: