Janusz Mitulski

Janusz Mitulski

Starszy dyrektor ds. rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Ukrainy sieci Marriott International