Jan Herget

W okresie od września 2012 do czerwca 2016 pełnił funkcję dyrektora przedstawicielstwa zagranicznego CzechTourism oraz działu online. W agencji CzechTourism, Jan Herget pełnił również funkcję dyrektora Instytutu Turystyki Republiki Czeskiej, a jego główne obowiązki leżały w obszarze badań marketingowych; był także dyrektorem przedstawicielstwa zagranicznego CzechTourism na obszar Beneluksu.

Od 2006 roku jest wykładowcą na swojej macierzystej uczelni Akademii Ekonomicznej, na Katedrze Turystyki, gdzie wykłada przedmiot związany z marketingiem i zarządzaniem destynacją. Jako profesor wizytujący Jan Herget wykładał na uniwersytecie w North Colorado w USA, na uniwersytecie w Lathi w Finlandii lub na uniwersytecie w Steyr w Austrii.