Izabela Stelmańska

Zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Pełni funkcję prezesa zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, łącząc tę rolę z pracą zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jest doświadczonym samorządowcem szczebla wojewódzkiego, menedżerem publicznym, ekspertem do spraw turystyki i promocji.

Od 1999 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Uczestniczyła w pracach nad powołaniem na terenie Województwa Mazowieckiego Regionalnej Organizacji Turystycznej czego efektem było zarejestrowanie w 2006 roku w sądzie rejestrowym Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W latach 2008 – 2009 pełniła funkcję członka zarządu MROT.