Ilker Adiguzel

dyrektor generalny Anex Tour Ukraine

Jego kariera nabrała rozpędu w 2011 roku, kiedy dołączył do Anex Tour Ukraine jako zastępca dyrektora generalnego. W 2016 przyjął funkcję dyrektora generalnego Anex.

Poza osiągnięciami zawodowymi Ilker to człowiek o różnorodnych zainteresowaniach. Jest certyfikowanym pilotem Boeinga 737, szukającym przygód i emocji w przestworzach. Dodatkowo cieszy się spokojem golfa, gdzie doskonali swoje umiejętności i znajduje relaks.

Ilker Adiguzel jest także lingwistą, biegle włada kilkoma językami, w tym niemieckim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i tureckim.