Grzegorz Tuszyński

Dyrektor Portu Lotniczego Warszawa-Radom

Rodowity Radomianin. Od najmłodszych lat zainteresowany lotnictwem. Od 2000 roku pilot szybowcowy, zaś od 2009 samolotowy.

Absolwent klasy o profilu matematyczno-fizycznym w VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej, w specjalności Statki Powietrzne. Stypendysta Fundacji „Energetyka dla Siebie i Przyszłości” – przyznawanego najlepszemu studentowi pierwszego roku studiów na wydziale, a także stypendysta Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągniecia w nauce.

Od ponad 12 lat jest związany zawodowo z lotniskiem w Radomiu, w tym od 7 lat sprawuje funkcje kierownicze w strukturach podmiotów zarządzających tym lotniskiem. Bardzo dobrze zna specyfikę oraz infrastrukturę obiektu, a także aspekty dotyczące jego współużytkowanego charakteru.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej organizował, a następnie dbał o bezpieczną realizację operacyjnego funkcjonowania portu, zaś obecnie sprawuje m.in. funkcję kierownika zespołu projektowego, którego zadaniem jest doprowadzenie do certyfikacji i uruchomienia lotniska Warszawa – Radom na bazie przepisów unijnych.

Grzegorz Tuszyński jest również m.in. autorem wielu zdjęć lotniczych, założycielem jednego z forów poświęconych lotnictwu, udziela się także w kształceniu pilotów oraz przyszłych kadr służb lotniskowych.