Dubravko Miholić

MBA, doradca dyrektora Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej

Od 2018 do 2022 roku był dyrektorem Przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej na Czechy i Słowację w Pradze/Bratysławie. W Czechach organizował szereg kampanii i akcji promocyjnych, od promocji Chorwacji, Dubrownika i Poreča po promocję szeregu innych miast, regionów i województw, a szczególnie udana była współpraca w dziedzinie turystyki żeglarskiej. Na Słowacji promował turystykę kontynentalną i preferowany przez Czechów i Słowaków aktywny wypoczynek. W czasie dwuletniej pandemii COVID wprowadził szereg innowacji w zakresie turystycznej komunikacji kryzysowej w Czechach oraz wniósł znaczący wkład w utworzenie nowej trasy kolejowej RegioJet do Rijeki, Zagrzebia i Splitu.

Urodził się w Düsseldorfie w Niemczech. Jest absolwentem finansów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Zagrzebiu, ukończył studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (MBA) w Business School w miejscowości Bled w Słowenii oraz London CIPR Program Diploma (Wielka Brytania).

Zajmował się głównie doradztwem strategicznym, public relations oraz marketingiem i lobbingiem na rzecz międzynarodowych korporacji oraz licznych firm z sektora turystycznego. Przed rozpoczęciem pracy w Chorwackiej Wspólnocie Turystycznej pracował przez rok w Maskacie w Omanie i zajmował się turystyką w Omanie i w Chorwacji. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Loterii Chorwackiej i firmy Jadran Kapital oraz członkiem chorwackiego zespołu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

croatia.hr/pl-pl