Dorota Dzierzbicka

Archeolog, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Od 17 lat pracuje jako archeolog terenowy w Egipcie i Sudanie. Pracownik naukowy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i kierownik terenowy Polskiej Ekspedycji Archeologicznej CAŚ UW w Starej Dongoli w Sudanie w europejskim grancie ERC StG UMMA. Redaktor prowadząca serii wydawniczej Warsaw Studies in Archaeology oraz, od niedawna, także wydawnictw CAŚ UW.

Przez wiele lat prowadziła zajęcia dla studentów Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw jako doktorantka, a następnie jako pracownik Wydziału Archeologii. W 2011 roku obroniła na UW doktorat poświęcony produkcji wina w Egipcie w czasach grecko-rzymskich. W swoich badaniach skupia się na różnorodnych aspektach historii gospodarczej doliny Nilu, od strategii zarządzania domostwem po handel dalekosiężny.

STRONA INTERNETOWA
www.pcma.uw.edu.pl