Bartłomiej Świerczewski

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Bartłomiej Świerczewski jest doktorem nauk historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od  2000 roku pracuje w Urzędzie Miejskim Wrocławia, od 2010 zajmuje się szeroko rozumianą partycypacją i kwestiami związanymi ze społeczeństwem obywatelskim. W 2013 r. przeprowadził pilotaż Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Obecnie sprawuje funkcję dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. W ramach obowiązków koordynuje kwestie związane m.in. z: pomocą społeczną, współpracą z NGO, zdrowiem, kulturą, sportem.

Prywatnie jestem mężem i ojcem trójki dzieci. Hobbystycznie gotuje i wędruje po górach.

Polub: