Bartłomiej Kubicz

Bartłomiej Kubicz

Dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Absolwent wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunkach menadżer sportu oraz turystyka i rekreacja, a także Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku MBA in Community Management. Współpracuje z przedstawicielami miast, organizatorami atrakcji turystycznych, działaczami NGO, opiekunami szlaków tematycznych Dolnego Śląska przy tworzeniu pozytywnego wizerunku regionu. Odpowiada również za opiekę nad jednostkami kultury, m.in. Operę Wrocławską, Teatr Dramatyczny im. Heleny Modrzejewskiej czy Filharmonię Sudecką, a także zajmuje się monitorowaniem zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Skupia się na współpracy z wieloma partnerami oraz instytucjami kultury. Obecnie jest zaangażowany w tworzenie dwóch międzynarodowych projektów województwa dolnośląskiego: organizacją Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz wystawą Expo 2025 w Osace.